Namahn

Kristel Van Ael & Joannes Vandermeulen

Als experten in human centred design vertoeven Kristel Van Ael en Joannes Vandermeulen (partners van Namahn) wereldwijd in de kopgroep wanneer het gaat over digital, user experience en service design. Als team zijn ze bijzonder complementair, zeer actief en matuur in hun ontwerppraktijk.

Zij worden frequent internationaal bevraagd. De jury gelooft dat het volledige groeipotentieel voor dit bureau nog absoluut niet is bereikt, en ziet dag na dag verdere internationale expansie. Van Ael en Vandermeulen worden daarbij door de jury volmondig omschreven als trendsettend en inspirerend. Zij zijn niet alleen topleverancier van designdiensten, maar zetten zich ook actief in voor het ontwikkelen en promoten van nieuwe vormen van design.

Hun bureau is daarbij een centrum geworden dat actief bijdraagt aan de definitie van design wereldwijd. Speciale lof gaat daarbij uit naar de grote inspanningen die worden geleverd op het vlak van didactische toolontwikkeling, openlijke kennisdeling en het grote sociale engagement van de trekkers.

Kristel Van Ael en Joannes Vandermeulen worden daarmee gezien als een voorbeeld voor alle designbureaus waarbij een wereldwijd erkende inhoudelijke expertise, succesvol internationaal ondernemerschap en een bijzonder toegewijde manier van werken volledig verweven zijn in alle activiteiten.

(tekst via Henry van de Velde)

Prijs: Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 2016

Joannes Vandermeulen richtte Namahn op in 1987 als een eenpersoonsadviesbureau in Brussel, om bedrijven te helpen hun technologie en software naar eindgebruikers toe te definiëren, bij te schaven en te verbeteren. Naarmate zijn adviesbureau groeide, wilde Joannes meer doen dan klanten mensgerichte oplossingen aanreiken.

Toen Kristel Van Ael erbij kwam in 2007 stond Namahn bekend voor zijn interactiedesign voor digitale producten (of in gewone taal, gebruikerservaring) en was een toonaangevende leverancier voor grote en kleine bedrijven in allerlei sectoren. Met Kristel Van Ael kreeg Namahn zijn eerste echte ‘visuele denker’.

Ze bracht een nieuwe taal en een nieuwe zienswijze met zich mee. Ze sloeg een brug naar de designgemeenschap en positioneerde Namahn in die wereld, in een tijd waarin designers de digitale arena nog maar net betraden.

Namahn evolueerde almaar meer naar oplossingen voor complexe en kritieke systemen. Kristel en Joannes zagen in dat hun bestaande methodes ongeschikt waren om deze nieuwe complexiteit aan te pakken. Dus gingen ze aan de slag om nieuwe methodes te ontwerpen.

Ze streven ernaar om zinvolle dingen voor mensen te doen, op een grotere schaal.

(tekst via Henry van de Velde)