Before The Wave

Over Create Meaningful Stuff

Met het boek Create Meaningful Stuff richten de ontwerpers Peter Van Riet en Johan Van Mol zich tot bedrijfsleiders, managers, designers, innovators en marketers die een nieuwe aanpak zoeken om te innoveren in een geconnecteerde en geglobaliseerde wereld.

De aanleiding waren enkele vragen die zij zich voor zichzelf hadden gesteld: wat kan de toekomst van een designstudio zijn? Hoe kan je als ontwerper zowel strategisch als creatief van betekenis zijn? En vooral: hoe ontwikkel je als studio betekenisvolle producten en diensten?

Uit de vele gesprekken, brainstorms, discussies, schema’s en uiteenlopende ervaringen groeide een aanpak, die een blend is van design thinking, innovatiestrategie, product design, service design, digitale en strategische marketing. Innoveren vandaag betekent een radicale ommekeer in de aanpak: alle bestaande regels moeten continu in vraag gesteld worden, er kunnen nog enkel zinvolle oplossingen bedacht worden die bovendien strategisch sterk onderbouwd zijn zodat de ideeën ook vertaald worden naar inkomsten.

Deze aanpak – “Radical Design” – werd neergeschreven in het boek Create Meaningful Stuff.

De auteurs willen op een bevattelijke wijze aan de hand van cases en eigen ervaringen managers en ondernemers inspireren en begeleiden in dit veranderingsproces. Het boek is in verschillende hoofdstukken ingedeeld en ook visueel in verschillende niveaus opgevat, die telkens inhoudelijk verder uitgediept worden.

Met Create Meaningful Stuff hopen Peter Van Riet en Johan Van Mol vooral bij te dragen aan de relevantie, het vernieuwen en theoretisch onderbouwen van de disciplines design, design research en design thinking.

Prijs: Nominatie Henry van de Velde Design Research Award 2016

Before The Wave

Before The Wave is een creatieve en strategische design studio uit Antwerpen van Peter Van Riet en Johan Van Mol.

De wereld verandert, de geconnecteerde consument heeft nieuwe verwachtingen, sustainability is een must, concurrentie komt uit onverwachte hoek, oude business modellen en oude innovatiemethoden werken niet meer … wat nu? Dat is de vraag waar Before The Wave zich mee bezig houdt.

Vanuit die insteek ontwerpt de studio nieuwe en vooral “meaningful” gebruikservaringen, producten, diensten en go-to-market concepten voor vandaag en morgen.